Kontraktor (wykonawca) musi zarejestrować się jeżeli:

 • Płaci podwykonawcom za prace budowlane.
 • Firma nie robi prac budowlanych, ale spędza średnio więcej niż 1 mln funtów rocznie na prace budowlane w okresie 3 lat.

Podwykonawca powinien zarejestrować się jeśli wykonuje prace budowlane dla kontraktora.

Może zaistnieć taka sytuacja w której przedsiebiorca będzie musiał zarejestrować sie jednocześnie jako kontraktor i podwykonawca.

W sysemie CIS można rejestrować sie bez wzgledu na to czy prowadzoną formą działalności jest samozatrudnienie czy też firma Ltd.

Aby zarejestrować sie jako kontraktor potrzebne są nastepujące dane: (poniższy przyklad jest dla firmy Ltd)

 • Nazwa firmy.
 • Adres firmy.
 • Profil działalności.
 • Data od kiedy chcemy być zarejestrowani.
 • Liczbe pracowników (w tym płatnych dyrektorów).
 • Adres e-mail.
 • Numer telefonu.
 • Imie i nazwisko dyrektora.
 • Numer ubezpieczenia społecznego dyrektora.

Nie ma potrzeby rejestrować sie w systemie CIS jeśli przedsiebiorca zatrudnia pracowników, którzy są rozliczani w systemie PAYE. Pracownicy ci też nie muszą rejestrować się w systemie CIS.