Zeznania VAT przeważnie skałda sie co 3 miesiące.

Zeznanie to zawiera między innymi następujące elemienty:

  • Kwotę sprzedaży
  • Kwotę zakupów
  • Kwotę VAT do zapłaty lub do odzyskania

Deklaracja musi zostać złożona nawet jeśli nie ma podatku VAT do zapłaty lub odzyskania.

Termin złożenia poszczególnej deklaracji mija po 1 miesiącu i 7 dniach od końca danego okresu rozliczeniowego.