post

Firma Ltd jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością która  jest prawnie oddzielona od jej akcjonariuszy i dyrektorów. To oznacza, że firma ponosi odpowiedzialność za wszystko co robi a jej finanse są oddzielne od finansów osobistych akcjonariuszy i dyrektorów.

Dla porównania osoby samozatrudnione osobiście odpowiadają za ich długi biznesowe.

Wszelkie zyski po opłaceniu podatku należą do spółki, które nastepnie mogą być wypłacone w formie dywidend.

Firma Ltd posiada akcjonarjuszy (osoby fizyczne lub prawne) którzy są właścicielami udziałów w spółce.

Dyrektorzy są odpowiedzialni za prowadzenie spraw spółki. Dyrektorzy często są właścicielami akcji, ale nie muszą być.

Dyrektorzy firm Ltd nie są osobiście odpowiedzialni za długi które firma nie może zapłacić, pod warunkiem że nie złamali prawa.