Firmy Ltd rejestuje sie w Companies House, nastepnie należy powiadomić  HM Revenue & Customs (HMRC) w momencie kiedy firma rozpoczyna działalność.

Aby zarejestrować firme Ltd należy podać nastepujące dane:

  • Proponowaną nazwę firmy
  • Adres pod którym firma będzie zarejestrowana
  • Dane co najmniej jednego dyrektora (dyrektor może być jednocześnie akcjonariuszem)
  • Dane co najmniej jednego akcjonariusza

Po dokonaniu rejestracji, Companies House wystawia “Certificate of Incorporation” który pokazuje numer i date rejestracji a także potwierdza, że firma prawnie istnieje.