post

VAT jest podatkiem od towarów i usług i jest formą podatku konsumpcyjnego.

Jesli dany biznes jest zarejestrowany na VAT wówczas:

  • Musi naliczać VAT do sprzedawanych towarów i usług
  • Podatek VAT zapłacony przy zakupie towarów lub usług dla biznesu może byc odzyskany

Rejestracja na VAT nakłada obowiązek składania zeznań VAT do HM Revenue and Customs (HMRC). Zeznania te składane są przeważnie kwartalnie.

Po przekroczeniu obrotu 81,000 funtów istnieje obowiązek rejestracji na VAT.

W Wielkiej Brytani obowiązują trzy stawki VAT: 20%, 5% i 0%.