Płacąc swoim pracownikom trzeba dokonać potrąceń w systemie Pay As You Earn  (PAYE).

Potrącenia te obejmują między innymi podatek i ubezpieczenie społeczne. Mogą także być konieczne inne potrącenia np. spłata kredytów studenckich.

Zeznania i zapłate należności należy zrobić do HMRC co miesiąc. Jeśli jednak wypłaty są mniejsze niż 1500 funtów miesięcznie, wtedy można płacić kwartalnie.

 

Deklaracjie należy złożyć do 19stego miesiąca w którym kończy się dany okres rozliczeniowy.

Okres rozliczeniowy trwa od 6stego danego miesiąca do 5tego kolejnego miesiąca.

Dla przykładu, zeznanie za okres od 06/07/2014 do 05/08/2014 należy złożyć do 19/08/2014.