post

Przedsiebiorca który zaczyna pracować na własny rachunek, powinien zgłosić ten fakt do HM Revenue and Customs (HMRC), zacząć płacić National Insurance Contribution (NIC) i rozliczać się z HMRC.

Po zapłaceniu podatku dochodowego, osoba samozatrudniona może zachować wszystkie wypracowane zyski.

Samozatrudnienie nie wyklucza zatrudnienia pracowników. Jednoosobowa dzialalność oznacza osobistą odpowiedzialność za prowadzony biznes raczej niz konieczność pracy wyłącznie samodzielnie.

Przedsiebiorca pracujący jako osoba samozatrudniona jest osobiście odpowiedzialna za wszelkie ewentualne straty.