post

Pracodawcy zwykle musza prowadzić system Pay As You Earn (PAYE). PAYE jest systemem przez który HM Revenue and Customs (HMRC) nalicza a także pobiera podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia pracowników.

Obowiązek rejestracji jako pracodawca nastepuje w momencie zatrudnienia pracowników lub rozpoczęcia współpracy z podwykonawcani w sektorze budowlanym.