Przedsiębiorcy indywidualni, muszą zarejestrować się w HM Revenue and Customs (HMRC) i przestrzegać pewnych zasad w zakresie prowadzenia ich działalności.

Osoby które rozpoczęły swoją działalność gospodarczą powinny zarejestrować się nie później niż 6 miesiecy od końca roku podatkowego w którym rozpoczęły tą działalność.

Do rejestracji będa potrzebne nastepujące dane:

  • National Insurance Number
  • Imię i nazwisko
  • Data urodzenia
  • Adres zamieszkania
  • Numer telefonu
  • Adres emailowy
  • Sprecyzowanie przedmiotu działalności
  • Data rozpoczęcia działalności