Po zkończeniu każdego roku obrotowego, spółka jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego które składa się do Companies House i HMRC (HMRC w ramach zeznania podatkowego). W Companies House skałda sie także annual return (zgłoszenie zmian co do adresu spółki, zarządu spółki, akcjonariuszy).

Sprawozdanie finansowe zawiera:

  • Bilans, który pokazuje wartość majątku firmy w ostatnim dniu roku obrotowego
  • Rachunek zysków i strat, który pokazuje sprzedaż, koszty, oraz zysk lub stratye które spółka wypracowała
  • Uwagi o rachunkach
  • Raport dyrektora
  • Podpis dyrektora

Terminy składania zeznań i płatności podatku:

  • Spółka musi złożyć roczne sprawozdanie do Companies House 9 miesięcy po zakończeniu roku finansowego firmy
  • Podatek, corporation tax, należy zapłacić najpóżniej 9 miesięcy i 1 dzień po zakończeniu roku finansowego spółki
  • Zeznanie podatkowe do HMRC należy złożyć do 12 miesięcy po zakończeniu roku finansowego firmy